ribakood

tegevusvaldkond

linnaruumi kujundus

  • avalike haljasalade ja parkide kujundus- ja haljastusprojektid
  • spordiväljakute planeerimine

haljastusprojektid

  • eraaedade kujundus- ja haljastusprojektid
  • korterelamuid ning tööstushooneid ümbritsevate rohealade kujundus- ja haljastusprojektid
  • rõdude ning katuseaedade kujundus- ja haljastusprojektid

maastikukujundus

  • ehitiste ja infrastruktuuri maastikku sobitamine
  • kasutamata maatükkidele, endistele tööstusaladele ja karjääridele uue väärtuse andmine

detailplaneerimine

dendroloogiline inventeerimine

konsultatsioonid